Rozeznanie rynku

05.02.2018

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 4/2017/R/KDS/Ł dotyczące:

  1. Pośrednictwa pracy

Pobierz:


23.10.2017

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 3/2017/R/KDS/Ł dotyczące:

  1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
  2. Warsztaty kompetencji społecznych.

Pobierz:


18.09.2017

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 2/2017/R/KDS/Ł dotyczące:

  1. Indywidualnego poradnictwa zawodowego.
  2. Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Pobierz:


18.09.2017

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 1/2017/R/KDS/Ł dotyczące:

  1. Wynajmu sal szkoleniowych

Pobierz: