Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/KDS/Ł

Data dodania: 13.03.2018

Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
InBIT Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź, piętro 4, pok. 414
(godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 08:00-16:00)
do dnia 21.03.2018 r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu)
z dopiskiem: Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe Nr 1/2018/KDS/Ł


Wyniki dla zapytania ofertowego nr 1/2018/KDS/Ł z dnia 13.03.2017

Część zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym Nazwa/imię i nazwisko wybranego Wykonawcy
1. Realizacja szkolenia zawodowego „Administrator nieruchomości” –  Łódź (80h) Maciej Kaczor
2. Realizacja szkolenia zawodowego „Administrator nieruchomości” – Piotrków Trybunalski (80h) Maciej Kaczor
3. Realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy” – Łódź (I) (120h) KWALIFIKACJE-INTELIGENTNY ROZWÓJ szkolenia i doradztwo Arkadiusz Bajda
4. Realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy” – Łódź (II) (120h) KWALIFIKACJE-INTELIGENTNY ROZWÓJ szkolenia i doradztwo Arkadiusz Bajda
5. Realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy” – Piotrków Trybunalski (120h) Krzysztof Fruba
6. Realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy” – Opoczno (120h) Krzysztof Fruba